Prodej štětovnic

Technické dodací podmínky

Provedení
jednoduché, párované, trojité

Technické dodací podmínky
ČSN EN 10 248-1

Tolerance
ČSN EN 10 248-2

Dodávané délky
6–24 m, kratší délky dle dohody

Balení
jeřábové svazky do 5 000 kg

Volitelná úprava
děrování konců tyčí

Děrování štětovic
Na základě objednávky jsou štětovnice opatřeny otvory o průměru 40 mm.
Standardní vzdálenost osy otvoru od konce tyčí je 300 mm, alternativně 75 mm.
Je možno objednat i oboustranné děrování.

Zámky
Štětovnice jsou dodávány se začištěnými zámky.
Rozměry zámků umožňují vzájemnou napojitelnost všech typů profilů.

Základní parametry štětovnic

Profil Průřezový
modul odporu
Wy
Hmotnost Šířka
Profil Stěna
cm3/m kg/m kg/m2 mn.
IIIn 1 600 62,2 155,5 400
VL 503 1 250 58,7 117,3 500
VL 503K 1 300 61,4 122,8 500
VL 503Z 1 336 65,3 130,6 500
VL 601
VL 602L
742
800
46,3
51,3
77,2
85,4
600
600
VL 602 845 54,3 90,5 600
VL 603A 1 121 61,5 102,5 600
VL 603 1 180 64,8 108 600
VL 603K 1 220 68,1 113,5 600
VL 603Z 1 265 71,8 119,7 600
VL 603Z11+
VL 604
VL 605A
1 386
1 620
1 808
80,4
74,1
76,9
134
123,5
128,1
600
600
600
VL 605 2 006 82,4 137,3 600
VL 605K 2 000 84,5 140,9 600
VL 606A 2 200 86,2 143,7 600
VL 606 2 506 94,8 158 600

ROZMĚRY A STATICKÉ PARAMETRY JEDNOTLIVÉHO PROFILU ŠTĚTOVNICE

Profil Plocha Výška Úhel Poloha těžiště Průřezový modul odporu Moment setrvačnosti Poloměr setrvačnosti
S h a e Wy Wz ly lz ry rz
cm2 mm ° mm cm2 cm2 cm4 cm4 cm cm
IIIn 78,9 168,0 81,9 112,0 271 880 3 041 16 820 7,0 14,6
VL 503 74,7 190,0 63,4 115,7 324 859 3 752 23 014 7,1 17,6
VL 503K 78,2 190,0 63,4 115,5 337 900 3 895 24 121 7,1 17,6
VL 503Z 83,2 191,0 63,4 114,1 363 975 4 148 26 227 7,1 17,8
VL 601 59,0 175,5 43,5 107,8 223 770 2 401 24 419 6,4 20,3
VL 602L 65,3 175,5 43,5 106,5 251 865 2 669 27 461 6,4 20,5
VL 602 69,2 175,5 43,5 106,3 259 913 2 749 28 947 6,3 20,5
VL 603A 78,3 176,8 61,2 117,2 281 1 065 3 298 33 868 6,5 20,8
VL 603 82,6 177,0 61,2 117,1 297 1 123 3 482 35 766 6,5 20,8
VL 603K 86,9 177,0 61,2 115,9 317 1 196 3 679 38 043 6,5 20,9
VL 603Z 91,5 177,0 61,2 114,5 343 1 290 3 921 41 015 6,5 21,2
VL 603Z11+ 102,5 179,0 61,2 115,4 375 1 425 4 331 45 537 6,5 21,1
VL 604 94,4 212,0 66,5 137,8 419 1 303 5 777 41 439 7,8 21,0
VL 605A 97,9 227,0 66,5 147,5 462 1 309 6 815 41 774 8,3 20,6
VL 605 104,9 228,0 66,5 152,0 475 1 354 7 223 43 206 8,3 20,3
VL 605K 107,7 228,0 66,5 149,5 493 1 430 7 371 45 548 8,3 20,5
VL 606A 109,8 232,0 66,5 157,2 467 1 359 7 653 43 343 8,3 19,8
VL 606 120,8 232,7 66,5 162,1 500 1 427 8 103 45 370 8,2 19,4

JAKOSTI OCELI DLE ČSN EN 10 248-1

Označení oceli Minimální mez kluzu Minimální mez pevnosti Minimální tažnost Dovolené napětí
Zatížení 1 Zatížení 2 Zatížení 3
Značka oceli Číselné označení Tah a tah v ohybu Tlak a tlak v ohybu Smyk Zvýšení dovoleného napětí vzhledem k zatížení 1
ReH Rm A
N·mm-2 % N·mm-2
S 240 GP 1.0021 240 340 26 160 140 92 +15% +30%
S 270 GP 1.0023 270 410 24 180 160 104
S 320 GP 1.0046 320 440 23 213 189 125
S 355 GP 1.0083 355 480 22 240 210 139
S 390 GP 1.0522 390 490 20 260 231 150
S 430 GP 1.0523 430 510 19 286 255 165

Tučně tištěné jakosti se dodávají standardně, ostatní jakosti dle dohody. Typ štětovnice II n se dodává v jakosti oceli S 240 GP . Dovolené napětí při zatížení štětovnic dle EAU 1990 E20.

Provedení štětovnic

Jednoduché
štětovnice jednoduché
Dvojité tvar „s“
štětovnice dvojité tvar „s“
Dvojité tvar „z“
štětovnice dvojité tvar „z“
Trojité
štětovnice trojité